Referencie - úvodné slovo

Referencie - úvodné slovo

 

Táto časť prezentácie je venovaná našej doterajšej práci. Referencie sú pravidelne doplňované nakoľko ateliér je dynamicky sa rozvíjajúcou súčasťou trhu a pracovné nasadenie členov ateliéru je vysoké. Výber referenčných projektov je prierezom činnosti ateliéru za posledné roky a netvorí kompletnú prezentáciu činnosti ateliéru.