Referencie - úvodné slovo

Referencie - úvodné slovo

 

Táto časť prezentácie je venovaná našej doterajšej práci. Referencie sú pravidelne doplňované nakoľko ateliér je dynamicky sa rozvíjajúcou súčasťou trhu a pracovné nasadenie členov ateliéru je vysoké. Výber referenčných projektov je prierezom činnosti ateliéru za posledné roky a netvorí kompletnú prezentáciu činnosti ateliéru.

 


Kontakt

Aproving s.r.o.

Svätoplukova 434/13
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44140100
DIČ: 2022609325
IČ DPH: SK2022609325


telefón: +421475011453
mobil: +421911825140

VÚB BANKA a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2458391655/0200

Tatra banka a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2921891775/1100