Bytový dom - 16 b.j. - ŠTÚDIA

Bytový dom - 16 b.j. - ŠTÚDIA

Názov stavby:        Bytový dom - 16 b.j.

Charakter stavby:  novostavba, štúdia

Účel:                     bytové domy bežného štandardu - priemerná obytná plocha do 50,0 m2