Administratívne priestory a výstavná miestnosť firmy Krak s.r.o.

Administratívne priestory a výstavná miestnosť firmy Krak s.r.o.

Názov stavby:        Administratívne priestory a výstavná miestnosť firmy Krak s.r.o.

Charakter stavby:  prestavba

Účel:                     Administratívne priestory a výstavná miestnosť firmy Krak s.r.o.

                    Miesto:                 Rimavská Sobota

Celkové pôvodné výrazové architektonické riešenie stavby sa výrazne nemení. Objekt ostáva jednopodlažný s novou fasádnou materiálovou a farebnou úpravou. Novým prvkom je novovytvorený vstup zo severovýchodnej strany cez malú novonavrhovanú prístavbu. Nový vstup do objektu bude osadený do upraveného areálu. Vnútorný areál objektov bude upravený tak, že hlavný vstup do objektu bude osadený do upraveného areálu. Vstupná brána do areálu je presunutá na severovýchodnú časť.

 


Kontakt

Aproving s.r.o.

Svätoplukova 434/13
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44140100
DIČ: 2022609325
IČ DPH: SK2022609325


telefón: +421475011453
mobil: +421911825140

VÚB BANKA a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2458391655/0200

Tatra banka a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2921891775/1100