Administratívne priestory a výstavná miestnosť firmy Krak s.r.o.

Administratívne priestory a výstavná miestnosť firmy Krak s.r.o.

Názov stavby:        Administratívne priestory a výstavná miestnosť firmy Krak s.r.o.

Charakter stavby:  prestavba

Účel:                     Administratívne priestory a výstavná miestnosť firmy Krak s.r.o.

                    Miesto:                 Rimavská Sobota

Celkové pôvodné výrazové architektonické riešenie stavby sa výrazne nemení. Objekt ostáva jednopodlažný s novou fasádnou materiálovou a farebnou úpravou. Novým prvkom je novovytvorený vstup zo severovýchodnej strany cez malú novonavrhovanú prístavbu. Nový vstup do objektu bude osadený do upraveného areálu. Vnútorný areál objektov bude upravený tak, že hlavný vstup do objektu bude osadený do upraveného areálu. Vstupná brána do areálu je presunutá na severovýchodnú časť.