Ocenenie 1.podpredsedom vlády a ministrom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR

04.05.2011 23:57

    Dňa 4.5. 2011 sme sa zúčastnili vyhodnotenia 13.ročníka verejnej neanonimnej súťaže "PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE" organizované MDVaRR SR,  ktoré sa konalo v Banskej Bystrici počas výstavy PROARCH a PROEKO. Do súťaže bol v januári tohto roku prihlásený aj náš zrealizovaný projekt bytových domov nižšieho štandardu v Rimavskej Seči. V kategórii c) formy bývania odlišného štandardu sme získali ocenenie a umiestnili sme sa na 3. mieste zo všetkých prihlásených súťažných návhrhov v danej kategórii.

    Týmto sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným kolegom a zamestnancom podieľajúcim sa na danom projekte, pretože ocenenie za prácu patrí aj im rovnakým dielom.

                                                                           

                                                                                Ing. Roman Vaľo