04.05.2011 23:57

Ocenenie 1.podpredsedom vlády a ministrom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR

    Dňa 4.5. 2011 sme sa zúčastnili vyhodnotenia 13.ročníka verejnej neanonimnej súťaže "PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE" organizované MDVaRR SR,  ktoré sa konalo v Banskej Bystrici počas výstavy PROARCH a PROEKO. Do súťaže bol v januári tohto roku prihlásený aj náš zrealizovaný projekt bytových domov nižšieho štandardu v Rimavskej Seči. V kategórii c) formy bývania odlišného štandardu sme získali ocenenie a umiestnili sme sa na 3. mieste zo všetkých prihlásených súťažných návhrhov v danej kategórii.

    Týmto sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným kolegom a zamestnancom podieľajúcim sa na danom projekte, pretože ocenenie za prácu patrí aj im rovnakým dielom.

                                                                           

                                                                                Ing. Roman Vaľo 

 

   

—————

Späť


Kontakt

Aproving s.r.o.

Svätoplukova 434/13
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 44140100
DIČ: 2022609325
IČ DPH: SK2022609325


telefón: +421475011453
mobil: +421911825140

VÚB BANKA a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2458391655/0200

Tatra banka a.s.
pobočka Rimavská Sobota
č.ú.: 2921891775/1100