Najdôležitejší obchodný partneri:

      

  

... a organizácie štátnej správy, samosprávy a súkromní investori na celom území Slovenskej republiky